• Demokratiopplæring i samfunnsfag 

      Andersen, Nora Klægstad (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet demokrati og demokratiopplæring i samfunnsfag. Opplæring i demokrati er, og har i lang tid vært, en viktig del av skolens samfunnsmandat. Med ny læreplan som trer i kraft i 2020 ...