• LNG - Drift av skip 

      Aarsund, Harald Marius Kristiansen; Aandal, Reidar-Eugen Ramberg; Andersen, Hans-Kristian Solheim (Bachelor thesis, 2016)
      LNG som drivstoff til sjøs er i ett økende marked med flere nybygg under veis, men det å finne informasjon om sluttbrukers vurdering av systemet er vanskelig. Formålet med denne oppgaven, er å etablere sluttbrukers syn på ...