• Hydrodynamics of a hydrofoil vessel with CP propellers 

      Andersen, Hans Arild (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven har vært å ta for seg et hydrofoilfartøy i en ny kontekst, gitt de fordeler man i dag besitter teknologisk, med den hensikt å vurdere muligheter, fordeler og svakheter for montering av et ...