• Metoder for sikring av kommunikasjon, data og autentisering. 

      Andersen, Gorm (Master thesis, 2006)
      Hovedfokus i denne hovedfagsoppgaven er å gi en oversiktlig og lettfattelig innføring i data og kommunikasjonsikkerhet. Det er lagt vekt på å holde oppgaven på et såpass lavt teknisk og matematisk nivå at den vil være mulig ...