• Simplicial Sheaves and Classification Problems 

      Andersen, Anders Alexander (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen forsøker å utforske og å videreføre ideene fra [FH13]. For å oppnå dette, tar vi først for oss noen av forkunnskapene som trengs, inkludert tensorer, bunter, koblinger, og Chern-Weil-homomorfien. Etter ...