• FEM-modellering av cellespuntkonstruksjoner 

      Andersen, Øyvind.; Haakonsen, Aril Shafiei (Master thesis, 2019)
      En cellespuntkonstruksjon består av flatspunter satt sammen i en sirkel, fylt med løsmasser. Konstruksjonen kan bestå av flere celler satt sammen med mellombuer. En slik konstruksjon eksisterer ved Kværner Verdal og benyttes ...