• Betydningen av robotisering i verftene for konkurransekraften til den maritime klyngen på Sunnmøre 

   Bøstrand, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt robotisering i verftene på Sunnmøre kan gi økt konkurranseevne til klyngen som en helhet. Den maritime klyngen på Sunnmøre oppstod ved å produsere skip og utstyr til ...
  • Digitalisering av lagerstyring 

   Nygård, Charlotte Louise (Bachelor thesis, 2017)
   Dette er en oppgave skrevet i forbindelse med praksis i bedrift og det tre-årige bachelorgradstudiet shipping management. Oppgaven omhandler problemstillingen: «Hvordan bør Maritime Partner gå frem for å digitalisere ...
  • FEM-modellering av cellespuntkonstruksjoner 

   Andersen, Øyvind; Haakonsen, Aril Shafiei (Master thesis, 2019)
   En cellespuntkonstruksjon består av flatspunter satt sammen i en sirkel, fylt med løsmasser. Konstruksjonen kan bestå av flere celler satt sammen med mellombuer. En slik konstruksjon eksisterer ved Kværner Verdal og benyttes ...