• Prinsipper for bruk av krypteringsnøkler for ERTMS i Norge 

      Andenæs, Henning (Master thesis, 2015)
      I forbindelse med innføring av det nye signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) i Norge, må det etableres en organisasjon for kryptering og krypteringsnøkkelhåndtering i Jernbaneverket. I ERTMS ...