• Evaluation of the effect of aggregate mineralogy on the durability of asphalt pavements 

   Anastasio, Sara (Doctoral thesis at NTNU;2015:110, Doctoral thesis, 2015)
   Shape, gradation, hardness and texture are among the aggregate characteristics necessary to consider during the asphalt mixture design process. However these characteristics do not provide direct information on the ...
  • Integrated evaluation of energy and emission reduction potential and management strategies for urban road systems 

   Anastasio, Sara; Wu, Shaopeng; Bohne, Rolf André; Passer, Alexander; Spaun, Sebastian; Kristensen, Terje; Li, Jiashuo; Xie, Jun; Kreiner, Helmuth; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Vignisdottir, Hrefna Run; Lau, Albert; Amirkhanian, Serji N. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Solving the problems of high energy consumption and high emissions generated by the urban road systems is of great importance for the construction of low-carbon cities. Several tools have been developed to establish a ...
  • Spordeformasjon og piggdekkslitasje i gjenbruksasfalt 

   Stenløkk, Jørgen Helgeland (Master thesis, 2018)
   Økt bruk av gjenbruksasfalt er viktig, både økonomisk og for en bærekraftig utvikling av veisektoren. Som en følge av et rammedirektiv fra EU har europeisk land, inkludert Norge, forpliktet seg til å gjenvinne 70 % av revet ...