• Høringssvar ang. forslag til endringer i valgforskriften 

      Mjølsnes, Stig Frode; Amundsen, Vilde Elise (Research report, 2018)
      Dette høringssvaret har sitt utgangspunkt i et masteroppgavearbeid av Vilde Amundsen under utførelse dette høstsemesteret ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, i samarbeid med ekstern ...