• Optimal drift av ventilasjonstårn av tunneler i Oslo 

      Amiri, Farzin (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven er tatt i forbindelse med Lørentunnelens utløp på Sinsen i perioden september 2015 - Mars 2016. Formålet med oppgaven har vært å analysere luftforurensningen i området rundt tunnelmunningen på Sinsen, ...