• Tilstandskontoll av mellomspenning kabelsystem til vindpark 

      Amdal, Ottar (Master thesis, 2013)
      En stor andel av distribusjonsnettene verden over har allerede passert sin tekniske levetid, og med inntoget av distribuert generering (DG) med vindkraft, er det registrert flere feil enn ved tradisjonelt forbruk. Her er ...