• Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger 

   Melby, Line; Ågotnes, Gudmund; Ambugo, Eliva Atieno; Førland, Oddvar (Rapportserie;03/2019, Research report, 2019)
   Hvilke forhold har betydning for at legetjenesten oppleves som en integrert del av sykehjemmets drift? Spørsmålet i oppdraget har vi tolket ut ifra et premiss om at leger som er godt integrert i sykehjemmet, har økt ...
  • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

   Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude Anita; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid (Omsorgsbiblioteket;, Research report, 2021)
   Regjeringen har utarbeidet en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, med fem hovedområder: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Reformperioden ...
  • Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester 

   Andrews, Therese Marie; Tjerbo, Trond; Ambugo, Eliva Atieno; Bliksvær, Trond; Fabritius, Merete Kvamme; Aguinaldo, Sean Jayven; Hagen, Terje P. (Research report, 2021)