• Numerical heat and mass transfer study of a biomass thermal treatment 

      Amar, Abel Mussie (Master thesis, 2019)
      For å nå fremtidige klimamål, pålegger FN bedrifter utslippskrav i økende mengder for å stramme inn karbonutslipp. Elkem ASA forsker på hvordan dagens kull og koks brukt i reduksjonsprosessen av kvarts kan erstattes med ...