• Sykepleierens holdninger i møte med hiv-positive pasienter 

      Janeth Demetria Mtaki; Amal Hussain Hassan (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Det er økning i forekomsten av hiv i Norge. Et av utfordringene hiv positive pasienter møter i hverdagen er stigmatisering. Det er derfor et behov for at sykepleier viser positive holdninger og har tilstrekkelig ...