• Tjenesteutvikling for matabonnement 

      Alvestrand, Berit Marie (Master thesis, 2011)
      I denne masteroppgaven har jeg jobbet for å introdusere HRAFN og The Food House Company (Foodhouse) for tjenestedesign som verktøy for helhetlig og brukersentrert tjenesteutvikling. Dette har blitt gjort gjennom å bruke ...