• Interaktiv film og tilskueropplevelsen 

      Alvestad, Kjetil Fantoft (Bachelor thesis, 2019)
      Interaktiv film er en sjanger hvor tilskueren har mulighet til å ta valg som påvirker filmuniverset. Tilskueren går fra å være et passivt vitne til det som skjer på skjermen, til å bli en aktiv deltaker i filmens narrativ. ...