• Automatic pellet detection with Computer Vision in aquaculture 

   Zakariassen, Magnus Hammer (Master thesis, 2020)
   Matsvinn er et problem i oppdrettsnæring. Fôr som forblir uspist bidrar til store økonomiske tap i industrien, ettersom kostnader relatert til fôr utgjør 40-50\% av totale produksjonskostnader. Denne oppgaven undersøker ...
  • Characterization of behaviour in tank rearing of salmon using machine vision and machine learning 

   Sagstad, Sondre (Master thesis, 2020)
   Automatisk klassifisering av lakseadferd er en etterspurt løsning i oppdrettsindustrien. God klassifisering vil hjelpe med tidlig deteksjon av uønskede situasjoner, som f. eks spredningen av en sykdom eller H2S opphopning. ...
  • Control system for rotifer production 

   Rumí Pastor, Alejandro (Master thesis, 2007)
   Rotifers are used extensively as start feed for many cultured marine fish species and commercial size hatcheries require stable daily supply of high quality rotifers of substantial volumes. This is often done relying on ...
  • Feed intake in Atlantic salmon fed with or without surface spreading of feed 

   Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve (Journal article, 2020)
   In intensive salmon farming, it is common practice to spread the feed over a large surface area, assuming that spreading of the feed increases feed intake in the fish. However, the impact on the feed pellets during spreading ...
  • Feed intake in Atlantic salmon fed with two different spreading patterns of feed 

   Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve (Report;14, Research report, 2015)
   Atlantic salmon with initial body weight 0.6 kg kept in 3.3 m3 tanks was fed one meal daily, either by dropping the feed from one point, or by spreading the feed over the water surface, for one month. The relative feed ...
  • Machine vision for quality sorting of salmonid fish eggs 

   Tjore, Marius Frantzen (Master thesis, 2020)
   I fiskeoppdrett er kvalitetskontroll og fjerning av døde fiskeegg, også omtalt som rogn, første steg i produksjonsprosessen. Mengden av rogn som overlever dette stadiet og vokser til fiskeyngel er tungt knyttet til hvor ...
  • Modelling, Instrumentation and Control in Marine Larviculture 

   Alver, Morten Omholt (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2007:7, Doctoral thesis, 2007)
  • Numerical Modelling of Migration Pattern of Salmon Smolts 

   Bui, Erik Che; Hansen, Sander Zakariassen (Master thesis, 2020)
   Bestanden av villaks synker. Det er flere årsaker til reduksjonen i laksebestanden, og en av disse er lakselus. Den kraftige økningen i lakseoppdrett har bidratt til en unaturlig konsentrasjon av lus. Oppførselen til ...
  • Numerical Modelling of Migration Pattern of Salmon Smolts 

   Bui, Erik Che; Hansen, Sander Zakariassen (Master thesis, 2020)
   Bestanden av villaks synker. Det er flere årsaker til reduksjonen i laksebestanden, og en av disse er lakselus. Den kraftige økningen i lakseoppdrett har bidratt til en unaturlig konsentrasjon av lus. Oppførselen til ...
  • Robot for automatisk utsetting og høsting av tare 

   Eggesvik, Andreas Torgrimsen (Master thesis, 2019)
   Det globale markedet for sukkertare er raskt voksende. For å møte markedets behov og samtidig holde produksjonskostnader nede, er det nødvendig å utvikle teknologi som automatiserer prosessen med å så og høste denne taren. ...
  • Underwater short distance sensor testing for perception and collision avoidance for vehicle moving along ship hull 

   Abrahamsson, Ida Reistad (Master thesis, 2021)
   Kongsberg Maritime utvikler i samarbeid med Jotun systemet Hullskater, en robot som beveger seg langs skipsskrog for å fjerne begroing. I prosessen med å gjøre Hullskater autonom skal det velges sensorikk for nærfeltspersepsjon ...