• Det er vanskeligere for kvinner å hevde seg som topptrenere 

      Alvem, Signe Elisabeth (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan kvinnelige topptrenere opplever å være kvinne i et mannsdominert miljø, og hvilke utfordringer de møter i en slik rolle. Jeg har også undersøkt likestillingsarbeidet ...