• Hvilken betydning har lek og improvisasjon i drama og teater? 

      Alterhaug, Christopher (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan og i hvilken grad lek og improvisasjon kan ha en viktig betydning i drama og teaterarbeid. For å svare på problemstillingen har jeg prøvd å finne relevant litteratur. Jeg har ...