• Modellering av rundkjøringer i AIMSUN 

      Alstad, Stig Roar Altenau (Master thesis, 2012)
      Forsinkelse og kø i urbane strøk henger i stor grad sammen med utforming av kryss. Rundkjøring er en populær kryssløsning i Norge, og i den forbindelse er det viktig å ha gode modellverktøy. Med et godt verktøy kan en ...