• Integrering i samfunnsfagundervisningen for vg1/vg2 

      Alstad, Marie (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne studien er mangel på forskning rundt hvordan integrering forstås og belyses i skolens samfunnsfag. Oppgaven ser på integrering i kontekst av det flerkulturelle samfunnet. Hensikten med studien er å ...