• Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i skolen 

   Alstad, Emma Louise (Master thesis, 2021)
   Tidlig innsats har de siste årene fått økende politisk oppmerksomhet, og står i dag som ett av prinsippene i regjeringens arbeid med å forbedre det norske utdanningssystemet (Kunnskapsdepartementet, 2020). Formålet i denne ...
  • Tilpasset opplæring for evnerike elever 

   Alstad, Emma Louise (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Dette er et tema som er svært interessant og aktuelt da studier har vist at denne elevgruppen ikke har et læringsmiljø som motiverer og ...