• AUV mission planning for Multiple Vehicles using Adaptive sampling 

      Alnæs, Fredrik Elgsaas (Master thesis, 2020)
      Flere AUV-er brukes i dag i prøvetaking av havet for å studere hvordan marint liv i havet påvirkes av endringer på grunn av havfenomener som havfronter eller eddier. Havprøvetaking er ofte avhengig av forhåndsprogrammerte ...