• Verdiskaping i tidligfase byggeprosjekter - En teori og case studie 

      Almendingen, Terje (Master thesis, 2019)
      SAMMENDRAG Formålet med byggeprosjekter er å skape verdi. Byggenæringen er den nest største fastlandsnæringen i Norge. Verdiskaping i næringen er viktig for brukere, eiere og samfunnet. Næringen har i de senere årene ...