• Påvirker vern av bolig boligens pris? 

      Almendingen, Mathias (Master thesis, 2017)
      I denne avhandlingen har det blitt undersøkt om vern har innvirkning på boligprisen. I oppgaven blir det sett på følgende problemstilling: Påvirker vern av bolig boligens pris? Dette besvares gjennom to regresjonsanalyser ...