• Energieffektivisering i eiendomsforvaltningen 

      Alme, Jonas Nicolai (Master thesis, 2011)
      En økt satsning på miljø og energieffektivisering i eiendomsforvaltning blir viktig itiårene fremover dersom man skal nå regjeringens mål om å redusere dagensenergiforbruk i byggsektoren fra ca. 80 TWh/år til 40 TWh/år i ...