• Utfordring med spolejordet nett 

      Ali Zade, Manzoor Hussain; Bnat, Mhamed Daw-Alnour Abdalla; Haugstad, Yuriy (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med prosjektet er å undersøke og utføre analyser av jordfeilstrømmer i 22 kV blandet distribusjonsnett som består av høyspentkabler og luftlinjer. Distribusjonsnettet kompenseres av sentrale og distribuerte spoler. ...