• Målstyring som motivasjonsfaktor i klesbransjen 

      Alexandersen, Line Stig (Bachelor thesis, 2020)
      Målstyring som motivasjonsfaktor i klesbransjen er både tema og et hovedfunn i denne bacheloroppgaven. Med utgangspunkt i fire kvalitative dybdeintervju og et strategisk utvalg av henholdsvis tre selgere i klesbutikk og ...