• Det nasjonale i svenske og norske lærebøker 

      Alexander Stensvold (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av fire lærebøker i samfunnsfaget for ungdomsskolen Norge, og fire lærebøker i historiefaget for högstadiet i Sverige. Målet med oppgaven er å besvare denne problemstillingen: ...