• Networking by Incubatees 

   Albertsen, Sigbjørn; Haukedal Andresen, Lars Erik; Vabo, Torstein (Bachelor thesis, 2019)
   Å bli integrert i ulike nettverk i miljøet hvor en oppstartsbedrift har sin målgruppe har vist seg å være en nøkkel til suksess. Entreprenører som setter i gang med nye oppstartsprosjekter kommer fra ulike utgangspunkt ...
  • Networking by Incubatees 

   Albertsen, Sigbjørn; Andreassen, Lars Erik Haukedal; Vabo, Torstein (Bachelor thesis, 2019)
   Å bli integrert i ulike nettverk i miljøet hvor en oppstartsbedrift har sin målgruppe har vist seg å være en nøkkel til suksess. Entreprenører som setter i gang med nye oppstartsprosjekter kommer fra ulike utgangspunkt – ...
  • Networking by incubatees - Tie-formation by founders with varying pre-embeddedness 

   Andreassen, Lars Erik Haukedal; Albertsen, Sigbjørn; Vabo, Torstein (Bachelor thesis, 2019)
   Å bli integrert i ulike nettverk i miljøet hvor en oppstartsbedrift har sin målgruppe har vist seg å være en nøkkel til suksess. Entreprenører som setter i gang med nye oppstartsprosjekter kommer fra ulike utgangspunkt – ...