• Miljøpartiet de Grønne- Et parti for hvem? 

      Alan Devereau Akali (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven søker etter å belyse hva som kjennetegner MDG-velgere. MDG er et parti som har vokst i oppslutning de siste valgene, og kjennetegn ved denne nye velgergruppen er derfor et interessant studieobjekt. Gjennom ...