• Damage detection in fish farming nets using video analysis. 

   Bjørlo-Larsen, Vebjørn; Skeide, Endre Slettemark (Bachelor thesis, 2019)
   I dagens oppdrettsnæring er det et stort fokus på å ta i bruk ny teknologi for å automatisere industrien. Et av selskapene som bidrar til dette er Stranda Prolog AS, som er oppdragsgiveren for denne bacheloroppgaven. Stranda ...
  • Video - based fall detection in elderly’s houses 

   Alaliyat, Saleh (Master thesis, 2008)
   NORSK: Automatisk oppdagellse av en fallende person som blir basert påvideoanalyse er et viktig problem med anvendelse i sikkerhetsområder samt støttende hjemmiljøer og gamlehjem. Bruken av datavisjonssystemer byr en ...