• Stålrørspeler med pelsko - innmeisling av fjellspiss 

      Al-Saadi, Adam (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgaven er det utført forsøk og numeriske analyser for å øke kunnskapen rundt innmeislingen av fjellspisser. Oppgaven er en del av et forskning- og utviklingsprosjekt i regi av Statens Vegvesen. Hensikten ...