• Investigation of High Accuracy Mixed-Signal Time-to-Digital Converter 

      Al-Omari, Ghassan (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven er hovedmålet å måle tiden mellom stigende flanker av to separate signaler. Det ble foreslått å bruke en såkalt ”Vernier Delay Line” (VDL), men problemet med dem er at nøyaktigheten er inkonsekvent ...