• Utvikle monteringsvennlig innfestningsløsning for veggelementer 

      Al-Obaidy, Rania; Dizdarevic, Selma; Kazemi, Murtaza (Bachelor thesis, 2019)
      Innledning: Landheim Gruppen jobber med å ferdigprodusere bygningsdeler og elementer. Kunder har opplevd utfordringer med monteringen av deres prefabrikkerte veggelementer som har ført til et ønske om en standardisert ...