• Klassifikasjon, dimensjonering og bruk av lavkarbonbetong 

      Al-Anbary, Mohtadin; Gucwa, Julia; Jiorgio, Lidia (Bachelor thesis, 2022)
      Betong er et uerstattelig byggemateriale, med sine gode egenskaper har det funnet anvendelse ved bygg, lands- og marinekonstruksjoner. Byggebransjen er dermed ansvarlig for 40% av de menneskeskapte CO2 utslippene globalt. ...