• Rogue aid- An undeserved reputation? 

      Akali, Alan Devereau (Master thesis, 2022)
      Flere frykter at Kina's vekst til makt kan utfordre den gjeldende liberale verdensordnen som vestlige krefter ønsker å beholde. Kina kan påvirke verden gjennom sin økonomiske kraft. Et spesifikt interessant felt som har ...