• An Investigation into Hybrid Rocket Injectors 

      Ahmed, Jonas Sømod (Master thesis, 2020)
      Propulse NTNU er et nylig oppstartet rakettlag for studenter som nå forsøker å bygge en hybrid-rakett. Fordi dette er en ny organisasjon er det et behov for å samle kunnskap om hvordan raketter og deres nøkkelkomponenter ...