• E-læring i mikrobiologi 

      Overå, Cecilie Renate; Agbna, Nazar Guma Mohamed; Ahmadzai, Rohollah (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven er et bachelorprosjekt som er laget på bakgrunn av et ønske fra både lærere og studenter om et mer variert læringstilbud. Oppgaven inneholder både en visuell del i form av filmer, og en skriftlig del, i form ...