• Tiltak på fasader: Etterisolering av yttervegger 

      Aga, Olav (Master thesis, 2013)
      Dagens samfunn har et sterkt fokus på miljø, klima og energibruk. Dette gjenspeiles både i folks generelle holdninger og krav fra offentlige myndigheter. Energibruk i bygninger spiller en sentral rolle her, da byggenæringen ...