• Effekter av ny infrastruktur på arealbruk - Et casestudie fra Norge 

      Adserø, Julie Skjeflo (Master thesis, 2017)
      Studien har hatt fokus på endringer i arealbruk som følge av mindre reisetidsforbedringer i samferdselsprosjekter. Arealbruksendringer er undersøkt i fire variabler: befolkning; boligmarked; sysselsetting; pendling. Studien ...