• Analyse av effektivitet og miljøpåvirkninger av energisystemet i et universitetsbygg 

   Abrahamsen, Fredrik Ege; Ruud, Sturla Grina; Moen, Halvor Schjøtt (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er utført for å vurdere energieffektiviteten til «Smaragd-bygget» ved NTNU Gjøvik, og miljøpåvirkningen av byggets energisystem. Bygget er bygd som passivhus, men ved installasjonen av solcellepaneler ...
  • Analysis of environmental impact of high voltage masts 

   Li, Ben Liang; Akhtar, Uzaer Hassan; Al-Najjar, Mohamed Bassam; Sørby, Henrik Næss (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten har som hensikt å avgjøre hvilke av gitte høyspentmaster har den minste totale miljøpåvirkningen når man tar utgangspunktet i å bygge et linjestrekk på flatmark i Gausdal, som skal være 10 kilometer langt ...
  • Communication Technologies for Smart Grid: A Comprehensive Survey 

   Abrahamsen, Fredrik Ege; Ai, Yun; Cheffena, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   With the ongoing trends in the energy sector such as vehicular electrification and renewable energy, the Smart Grid (SG) is clearly playing a more and more important role in the electric power system industry. One essential ...
  • Free-Space Optical Communication: From Space to Ground and Ocean 

   Abrahamsen, Fredrik Ege; Ai, Yun; Wold, Knut; Mohamed, Marshed Kassim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During the last decade, there has been a rapid advancement in the area of mobile broadband and wireless communication. The demand for higher data rate and capacity has continuously increased thanks to the growing need for ...
  • Moving toward a Sustainable Energy System: A Case Study of Viken County of Norway 

   Abrahamsen, Fredrik Ege; Ruud, Sturla Grina; Gebremedhin, Alemayehu (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Increasing awareness of climate issues and environmental policy has been a key factor behind the continuous transition of energy systems at different levels. This paper aimed to analyse the energy system of Viken county, ...
  • Overspenningsbeskyttelse av instrumenteringsanlegg i vassdrag 

   Roe, Per Olav; Storeheier, Jonas Heen (Bachelor thesis, 2021)
   Instrumenteringsanlegg i vassdrag har vist seg å være sårbare for overspenninger. Denne oppgaven undersøker hvorfor, og forsøker å gi svar på hvordan elektriske anlegg kan bygges robuste i forhold til å håndtere overspenninger. ...