• Fangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapport 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Aasjord, Halvard Laurits; Geving, Ingunn Holmen (Research report, 2010)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. ...
  • Occupational safety in aquaculture – Part 1: Injuries in Norway 

   Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article presents an overview of reported injuries in the Norwegian aquaculture industry focusing on the production of Atlantic salmon and trout, which dominates the fish farming industry in Norway. Two different data ...
  • Occupational safety in aquaculture – Part 2: Fatalities in Norway 1982–2015 

   Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article presents an overview of reported fatalities in the Norwegian aquaculture industry focusing on the production of Atlantic salmon and trout, which dominate the fish farming industry in Norway. The data on ...
  • Risikoforhold ved automatisk bedøving og manuell bløgging av snurrevadfisk 

   Aasjord, Halvard Laurits; Holmen, Ingunn Marie (Research report, 2014)
   Det er foretatt en tidlig HMS-vurdering av en ny prosesslinje for mekanisert og delvis automatisert bløgging av torskefisk fanget med snurrevad. Hensikten med å innføre en slik prosesslinje med elektrisk bedøving og ...