• JavaScript-basert ruteplanlegger for motorisert ferdsel i utmark 

      Aasgård, Kristian (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten tar for seg kartlegging av tilgjengelige kartdata og utviklingen av en prototype på et kartbasert ruteplanleggingsverktøy for motorisert ferdsel i utmark. Prototypen er ment å demonstrere hvordan brukeren ...