• Faseplan for treplanskryss på E136, Lerstad 

      Aasen, Thea Elise Vestre; Hansen, Marte Aasen; Martinez Gutierrez, Eduardo; Helland, Sigbjørn Dahl (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgavens tema er gitt av Statens vegvesen Region midt, og omhandler utarbeidelse av faseplan for nytt 3-planskryss på E136 Breivika-Lerstad. Oppgaven er tatt ut av et større prosjekt, som omhandler bypakken i Ålesund. ...