• Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre 

      Tanum, Iselin Louise; Øihusom, Ingvild; Aasen, Hilde Finnstun (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Bakgrunnen tar for seg relevant teori, tidligere forskning, relevante sykepleieteoretikere, studiets hensikt og problemstilling. Hensikt: Dette litteraturstudiet vil undersøke hvordan barn som pårørende blir ...