• Tilnærminger til agile metoder for programvareutvikling i Telenor 

      Myrvang, Viktor; Aasen, Alexander E. (Master thesis, 2018)
      Agile metodikker for programvareutvikling blir stadig mer utbredt i IT-bransjen. Kunder stiller større krav til oppdaterte sikre tjenester, og tradisjonelle utviklingsmetodikker gjør det utfordrende å utvikle programvare ...