• Analyse av utmattingspåkjente komponenter til Stirlingmotor 

      Aase, Torgrim (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven beskriver vurdering med fokus på utmatting av krysshode og stempelstang i en Stirling varmepumpe. Komponentene er utsatt for et stort antall vekslende belastninger i tillegg til kraftig forspenning. ...