• Autonomous Vehicle Control: End-to-end Learning in Simulated Environments 

   Haavaldsen, Hege; Aasbø, Max Michael Johnsen (Master thesis, 2019)
   I de siste årene er det gjort betydelige fremskritt mot et kjøretøys evne til å operere autonomt. En ende-til-ende-tilnærming forsøker å oppnå autonom kjøring ved hjelp av en enkel, omfattende komponent. Nylige gjennombrudd ...
  • Autonomous Vehicle Control: End-to-end Learning in Simulated Environments 

   Aasbø, Max Michael Johnsen; Haavaldsen, Hege (Master thesis, 2019)
   I de siste årene er det gjort betydelige fremskritt mot et kjøretøys evne til å operere autonomt. En ende-til-ende-tilnærming forsøker å oppnå autonom kjøring ved hjelp av en enkel, omfattende komponent. Nylige gjennombrudd ...